ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

Home / ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ  ಸಿವಿಲ್‌ ಅಪೀಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ:2368/2011 ರ ತೀರ್ಪಿನ  ಅನ್ವಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌‌ ಘಟಕದ ಸಿಪಿಸಿ/ಎಪಿಸಿ, ಸಿಹೆಚ್‌ಸಿ/ಎಹೆಚ್‌ಸಿ, ಎಎಸ್‌ಐ/ಎಆರ್‌ಎಸ್‌ಐ, ಎಸ್‌ಡಿಎ,  ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ, ದಲಾಯತ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

Download Here